PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

        U ime ureda želim Vam dobrodošlicu na Internet stranici Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ovdje smo Vam nastojali  pružiti podatke o Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji , pružiti  informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda, a posredstvom linkova moći ćete pribaviti dodatne i opširnije obavijesti o Hrvatskoj i djelovanju najvažnijih hrvatskih državnih ustanova.

 

                 

 

 

 

 Predstojnik ureda    

 

 

VAŽNE OBAVIJESTI UREDA

 
21.05.2018. POZIV ZA JAVNU DRAŽBU ZA PRODAJU SLUŽBENIH AUTOMOBILA  

Obrasci ponuda za kupnju službenih automobila

29.03.2018. Obavijest - lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje
12.03.2018 Rješenje o prijmu u državnu službu na radno mjesto informatičkog suradnika u Službu za zajedničke poslove, Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove
06.03.2018. Rješenje o prijmu u državnu službu na radno mjesto višeg upravnog referenta u Službu za zajedničke poslove, Odjel za planiranje, razvoj, upravljanje kadrovima I opće poslove
06.03.2018.

Rješenje o prijmu u državnu službu na radno mjesto administrastivnog referenta u Službu za zajedničke poslove, Odjel za planiranje, razvoj, upravljanje kadrovima I opće poslove

06.03.2018.

Rješenje o prijmu u državnu službu na radno mjesto stručnog referenta u Ispostavu u Vinkovcima, Odsjek za zajedničke poslove

 

Rezultati testiranja i poziv na razgovor s kandidatima 26.02.2018.

16.02.2018.     OBAVIJEST O TESTIRANJU - JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME (NN , broj 132/17)

 Rok za podnošenje novih i nadopunu postojećih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u 2018. godini

PLAN upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018/2019 za Vukovarsko-srijemsku županiju

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA, PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA   

                     

 

               

     

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

aop: