IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Pregledavanje internetske stranice Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju, niti prikuplja podatke o Vašem računalu.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI - ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrasci potrebni za dobijanje isprava iz državnih matrica

         O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti.

        Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka. Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže pojedine podatke upisane u državne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka.
Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Pravni interes imaju:

 • osoba na koju se podaci upisani u maticu odnose,
 • članovi uže obitelji,
 • posvojitelj,
 • skrbnik,
 • druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.
Prilikom izdavanja isprava iz državnih matica plaća se upravna pristojba u iznosu od 20 kuna i naknada za obrazac isprave.
 
 1. Izvadak iz matice rođenih
 2. Rodni list
 3. Potvrda o rođenju
 4. Potvrda o slobodnom bračnom stanju
 5. Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku
 6. Izvadak iz matice vjenčanih
 7. Vjenčani list
 8. Izvadak iz matice umrlih
 9. Smrtni list
 10. Izvadak iz matice rođenih - Bečka konvencija
 11. Izvadak iz matice rođenih - Pariška konvencija
 12. Izvadak iz matice vjenčanih - Bečka konvencija
 13. Izvadak iz matice vjenčanih - Pariška konvencija
 14. Izvadak iz matice umrlih - Bečka konvencija
 15. Izvadak iz matice umrlih - Pariška konvencija

 

 

aop: