IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Pregledavanje internetske stranice Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju, niti prikuplja podatke o Vašem računalu.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŽNE OBAVIJESTI

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/2013 i 85/2015) i članka 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/2015,93/2015,135/2015 i 2/2017) objavljujemo :

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2018. godinu            

 

 

 

  FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2017. godinu          

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. godinu

 

 

 

-    FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2016. godinu          

 

             Pravilnik o popisu imovine i obveza, rashodovanju i postupanju s kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom

 

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIH PROSTORIJA ZA SKLAPANJE BRAKA

 

PROCEDURA ISPLATE SREDSTAVA KOJA NEMAJU KARAKTER PRIHODA PREMA ZAKONU O IZVLAŠTENJU

ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH AUTOMOBILA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENICE ZA ETIKU

OBAVIJEST - građanima koji su u postupku stambenog zbrinjavanja o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

P R A V I L N I K o zaštiti od požara

OBRASCI

__________________________________________________________________________

Odluka o zabrani pušenja, konzumiranja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti

Rješenje o kategorizaciji stvaratelja arhivskog gradiva

 

aop: