IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Pregledavanje internetske stranice Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju, niti prikuplja podatke o Vašem računalu.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave (županiji)obavlja upravne i druge stručne poslove u upravnim područjima za koja je ustrojen.

 

 Kliknite na grb za posjetu web portala grada Vukovara i pronađite niz zanimljivosti o gradu Vukovaru  

SJEDIŠTE UREDA U VUKOVARU

 

 

 

  

 

 

  Sjedište Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je u Vukovaru.

 

Adresa:  32000 Vukovar, Županijska 11                           OIB :  47473283216

telefon-centrala:032/492-000  fax:032/492-051    žiro-račun: 2390001-1100016234

 Radno vrijeme : ponedjeljak - petak 7 - 15 sati 

 Rad sa strankama : od 8-14 sati

         Kliknite na grb za posjetu web portala grada Iloka i pronađite niz zanimljivosti o gradu                 Portal grada Otoka                    Portal grada Vinkovaca                        Portal grada Županje    
 ISPOSTAVA ILOK ISPOSTAVA OTOK ISPOSTAVA VINKOVCI ISPOSTAVA ŽUPANJA

                     

 

               

     

 

                                   

 

 

 

aop: