URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

                                     ISPIS OBRAZACA                           

IZABERITE URED ODNOSNO DJELATNOST UREDA KOJA VAS ZANIMA

  1. Služba za gospodarstvoi imovinsko-pravne poslove
Obavlja upravne i stručne poslove iz područja industrije, rudarstva, poljoprivrede, šumarstva, prometa i veza, turizma, trgovine, obrtništva, imovinsko-pravnih poslova  (povrat imovine i izvlaštenja) i poslove obnove i opremanja ratom porušenih objekata.
 
 
  1. Služba za društvene djelatosti (prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi, tržište rada i odnosi sa sindikatima, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, zaštita civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštita hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata, zaštita vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata i zaštita osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. 5. 1945., te članova njihovih obitelji, zaštita prava i rješavanje o statusu člana obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te hrvatskih branitelja kao i suradnja u poslovima u svezi s ekshumacijom i sahranom posmrtnih ostataka žrtava rata )
  2. Služba za opću upravu (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu
               
       
        Zahtjev za pristup informacijama