IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Pregledavanje internetske stranice Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju, niti prikuplja podatke o Vašem računalu.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVJETI  PRIKUPLJANJA  I  PRUŽANJA HUMANITARNE POMOĆI

 

 

 

 

Dana 01. studenog 2015.g. stupio je na snagu novi Zakon o humanitarnoj pomoći („ Narodne novine RH broj 102/15“).

 Humanitarna pomoć u smislu ovoga Zakona su prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.

 Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći poduzima se u svrhu osiguravanja:

-          zaštite života

-          zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja

-          hrane i odjeće

-          stanovanja

-          uvjeta školovanja

-          pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata

-          prijevoza pomoći i njezine dostupnosti

-          pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba

-          ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti

 Humanitarna pomoć pruža se neovisno o rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalno ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom nasljeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

Humanitarna pomoć za korisnike je besplatna i ne može se nasljeđivati. 

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na donaciju hrane i hrane za životinje koja je regulirana posebnim zakonom

Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je fizička ili pravna osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u skladu s odredbama ovoga Zakona kao stalni prikupljač humanitarne pomoći ili kao organizator humanitarne akcije 

Stalni prikupljač humanitarne pomoći je pravna osoba koja je pribavila rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u skladu s odredbama ovoga Zakona. 

Organizator humanitarne akcije je pravna ili fizička osoba koja je pribavila rješenje kojim joj se odobrava provođenje humanitarne akcije u skladu s odredbama ovoga Zakona. 

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći odnosno rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije podnosi se : 

Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti

-          Županijska 11, Vukovar , kontakt tel.: 032/492-013 ili e-mail : drustvene.skrb@udu-vsz.hr

-          Ispostava Vinkovci, Glagoljaška 27a, Vinkovci, kontakt tel.: 348-143 ili e-mail: zdenka.marinic@udu-vsz.hr

-          Ispostava Županja, Strossmayerova 18, Županja,  kontakt  tel.: 826-326 ili e-mail franjo.ferenci@udu-vsz.hr

-          Ispostava Otok, Vladimira Nazora 1/1, Otok, kontakt tel.: 340-040 ili e- mail : ispostava.otok@udu-vsz.hr

-          Ispostava Ilok, Trg Nikole Iločkog 16, Ilok , kontakt tel.: 590-107 ili e-mail: drustvene.ilok@udu-vsz.hr

OBRASCI :

 

    1.                Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje  humanitarne pomoći (Obrazac broj 1.)

    2.                Trogodišnji Program rada pravne osobe-stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (Obrazac broj2.)

    3.                Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe (Obrazac broj 3.)

    4.                Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za prethodnu godinu (Obrazac broj 4.)

    5.                Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije  (Obrazac broj 5.)

    6.                Plan provođenja humanitarne akcije  (Obrazac broj 6.)

    7.                Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći  (Obrazac broj 7.)

    8.                Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac broj 8.) 


 

 
Evidencije / Izvješća


URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI  vodi evidenciju pravnih osoba na području svoje nadležnosti kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i evidenciju rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOCIJALNU SKRB vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

Sadržaj i način vođenja evidencije propisan je Pravilnikom o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (''Narodne novine'', broj 120/15).

EVIDENCIJE

    Evidencija ureda državne uprave o izdanim rješenjima kojima se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije

- Stalni prikupljatelji humanitarne pomoći 

- Humanitarne akcije 2018 

- Humanitarne akcije 2017 
  
IZVJEŠĆA

- Stalni prikupljatelji humanitarne pomoći 

Datum objave PODNOSITELJ IZVJEŠĆA IZVJEŠĆE
08.02.2019. HRVATSKI CRVENI KRIŽ,Gradsko duštvo Crvenog križa Vukovar
  HRVATSKI CRVENI KRIŽ,Gradsko duštvo Crvenog križa Vinkovci
08.02.2019. HRVATSKI CRVENI KRIŽ,Gradsko duštvo Crvenog križa Županja
  HRVATSKI CRVENI KRIŽ,Gradsko duštvo Crvenog križa Ilok
08.02.2019.  HUMANITARNA UDRUGA DUGA VUKOVAR
  UDRUGA NACIONALNIH MANJINA REPUBLIKE HRVATSKE INICIJATIVA ODRŽIVOG ŽIVOTA VUKOVAR
  Udruga hrvatskih brojnih obitelji 8+
08.02.2019. LIONS KLUB VUKOVAR, VUKOVAR


- Humanitarne akcije

PODNOSITELJ IZVJEŠĆA NAZIV AKCIJE IZVJEŠĆE

UDRUGA ACADEMUS ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

PJESMOM I SPORTOM PROTIV NASILJA U SPOMEN NA JOSIPA KLASIĆA
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE UOPĆINI BOROVO ZAJEDNO UZ ĐOLETA
GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR LIKEBOOK 6 - humanitarni štand GKVu
ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR ZAJEDNO ZA VASU
Udruga hrvatskih brojnih obitelji 8+ Pravo na dostojanstvo
UDRUGA HRVATSKIH BROJNIH OBITELJI 8+ ZA SIGURAN DOM
GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR LIKEBOOK 5- humanitarni štand GKVu
     
     
     
     
 

aop: