PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristup informacijama

  Otvorena dozvola

 

  SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
 

Nikolina  Gelemanović

   
 

Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

 

Glagoljaška 27/III, 32100 Vinkovci

 

Tel.: 032/344-001

 

Tel./fax: 032/344-061

 

E-mail: pristupinformacijama@udu-vsz.hr

 

 

 

 

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu        

                          Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN, broj 67/17)  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1577.html

Ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije i Obrasci

 

Zakon o pravu na pristup informacijama  ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html) 

(NN, broj 85/15 - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.HTML)

 

 Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije              (NN, broj 12/14 - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)

(NN, broj 15/14 - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.HTML)

 

 Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac broj 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac broj  3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac broj 4)

 LINKOVI

Ured povjerenika  za informiranje (http://www.pristupinfo.hr/)

Agencija za zaštitu osobnih podataka (http://www.azop.hr/)

 Provedba  članka 10.  Zakona  o  pravu  na  pristup  informacijama

 

       Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske  (NN, broj 83/14 - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1615.html)

(NN, broj 124/15 - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_124_2356.HTML)

Upute za dostavu dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

 

   

aop: