Što obuhvaća primarna pravna pomoć?

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 1. opću pravnu informaciju
 2. pravni savjet
 3. sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 4. zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 5. pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Što obuhvaća sekundarna pravna pomoć?

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 1. pravni savjet
 2. sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 3. sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 4. zastupanje u sudskim postupcima
 5. pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća i:

 1. oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
 2. oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

U kojim postupcima se, obzirom na vrstu postupka, može odobriti sekundarna pravna pomoć?

S obzirom na vrstu postupka, sekundarna pravna pomoć može se odobriti u slijedećim postupcima:

 1. u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 2. iz radnih odnosa
 3. iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 4. u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga zakona može odobriti pravna pomoć
 5. mirnog rješenja spora
 6. iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s temeljnom svrhom ovoga Zakona.

U kojim postupcima se može odobriti oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i koje su pretpostavke za ostvarivanje?

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti u slijedećim postupcima:

 1. u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 2. iz radnih odnosa
 3. iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 4. u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga zakona može odobriti pravna pomoć
 5. mirnog rješenja spora
 6. iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s temeljnom svrhom ovoga Zakona, ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje preddujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama određenim člankom 14. ovoga Zakona. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.

U kojim postupcima se može odobriti oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi?

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama određenim u članku 14. ovoga Zakona. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

Od kada djeluje oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi?

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi djeluje od dana kada je uredu podnesen zahtjev za odobravanje pravne pomoći i važi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza plaćanja sudskih pristojbi toga dana ili kasnije.