Tko je nadležan za vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica izabranima s liste grupe birača?

Evidenciju uspostavljaju i vode uredi državne uprave u županijama, svaki na području županije iz svoje nadležnosti, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba za područje Grada Zagreba.

Koje su obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica izabranima s liste grupe birača?

Dužne su izvijestiti nadležni ured državne uprave u županiji o svakoj promjeni podataka iz evidencije, najkasnije u roku od 3 dana od dana izvršene promjene. Podaci se dostavljaju u elektroničkom obliku, na propisanom obrascu a u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (NN, br. 90/13, 96/13).