Želim da moje dijete pohađa 1. razred u osnovnoj školi kojoj prema prebivalištu i utvrđenoj mreži škola ne pripada. Kakav je postupak?

Dijete se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području:

  • ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela u osnovnoj školi u koju se upisuje -  što je (uz zahtjev roditelja) dužan pisano potvrditi ravnatelj/ravnateljica škole,
  • ako se upisuje u škole koje izvode alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
  • ako se upisuje u škole kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Obrazac zahtjeva objavljen je na web stranici Ureda koji se može dobiti u svakoj osnovnoj školi, ispostavi Ureda i u Zavodu za javno zdravstvo - Školskoj medicini. Roditelj popunjava obrazac,  predaje ga školi u koju želi upisati dijete, a preslik zahtjeva roditelja s potvrdom ravnatelja škola obavezno dostavlja Uredu državne uprave – Odjelu za prosvjetu i kulturu, sport i tehničku kulturu ili njegovoj ispostavi. Prije podnošenja zahtjeva za upis u drugu školu dijete mora biti pregledano po stručnom povjerenstvu. Nakon obavljenog pregleda i pisane potvrde škole (na obrascu zahtjeva) Ured državne uprave šalje obavijest o premještaju školi s čijeg područja dijete odlazi.

Pročitala sam u brošuri MZOS-a za šk.god 2013./2014. da moje dijete pripada jednoj od kategorija koje se registriraju u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) preko Ureda državne uprave. Koju dokumentaciju moram prikupiti?

Prema spomenutoj brošuri potrebno je dostaviti presliku domovnice ovjeren kod javnog bilježnika i ovjerene svjedodžbe o uspjehu za 4 posljednja razreda školovanja te ispuniti i predati Prijavnicu koja je objavljena na web-stranici MZOS-a.