Što je registar birača?

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, te državljanima država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Birač može ostvariti svoje biračko pravo ako je upisan u registar birača.

Što je popis birača?

Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra, a sastoji se od podataka iz evidencije hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju važeće osobne iskaznice, evidencije privremeno upisanih birača, birača kojima je izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, evidencije prethodno registriranih birača, popisa aktivno registriranih hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i evidencije državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj te služi kao temelj za glasovanje na dan izbora odnosno referenduma.

Kako birači mogu provjeriti svoje upisane podatke o registru birača?

Birači mogu provjeriti svoj upis u registar birača:

  • osobno, dolaskom u ured,
  • pisanim podneskom,
  • provjerom putem web stranice Ministarstva uprave.

Na koji način i do kada birači mogu podnijeti zahtjev za upis, dopunu ili ispravak u registru birača?

Birači mogu zahtjev za upis, dopunu ili ispravak u registru birača podnijeti/predati nadležnom uredu, odnosno njegovoj ispostavi:

  • neposredno, u pisanom obliku,
  • poslati poštom,
  • usmeno izjaviti na zapisnik.

Navedeni zahtjev se može podnositi zaključno do deset dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.