Što je potrebno za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu zdravstveno neosiguranih osoba?

  • preslika osobne iskaznice
  • uvjerenje ili rješenje da podnositelj zahtjeva je ili nije korisnik stalne novčane pomoći po osnovi socijalne skrbi
  • medicinska dokumentacija liječnika primarne zdravstvene zaštite ili specijaliste (nalaz, ambulantni listovi, pismo liječnika, otpusno pismo iz bolnice)
  • potvrda o visini dohotka (porezna uprava)
  • uvjerenje (područni ured za katastar)
  • uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije korisnik mirovine (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje dali je podnositelj zahtjeva prijavljen kao nezaposlena osoba Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)
  • uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije korisnik prava na zdravstvenu zaštitu po drugom osnovu (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

Moraju li trudnice i ovisnici o opojnim drogama i alkoholu ići na liječničko povjerenstvo?

Ne, budući da se nesposobnima za samostalni život i rad smatraju:

trudnice za vrijeme trudnoće i 6 mjeseci nakon poroda i ovisnici koji su podvrgnuti odvikavanju u zdravstvenoj ustanovi ili terapijskoj zajednici, temeljem članka 2. Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (NN, broj 39/02).