Dana 01. studenog 2015.g. stupio je na snagu novi Zakon o humanitarnoj pomoći („ Narodne novine RH broj 102/15“).

Humanitarna pomoć u smislu ovoga Zakona su prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.

Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći poduzima se u svrhu osiguravanja:

 • zaštite života
 • zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja
 • hrane i odjeće
 • stanovanja
 • uvjeta školovanja
 • pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i dugih objekata
 • prijevoza pomoći i njezine dostupnosti
 • pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba
 • ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti

Humanitarna pomoć pruža se neovisno o rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalno ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom nasljeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

Humanitarna pomoć za korisnike je besplatna i ne može se nasljeđivati.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na donaciju hrane i hrane za životinje koja je regulirana posebnim zakonom.

Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je fizička ili pravna osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u skladu s odredbama ovoga Zakona kao stalni prikupljač humanitarne pomoći ili kao organizator humanitarne akcije.

Stalni prikupljač humanitarne pomoći je pravna osoba koja je pribavila rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Organizator humanitarne akcije je pravna ili fizička osoba koja je pribavila rješenje kojim joj se odobrava provođenje humanitarne akcije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći odnosno rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije podnosi se :

Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti

 • Županijska 11, Vukovar , kontakt tel.: 492-013 ili e-mail : drustvene.skrb@udu-vsz.hr
 • Ispostava Vinkovci, Glagoljaška 27a, Vinkovci, kontakt tel.: 348-143 ili e-mail: zdenka.marinic@udu-vsz.hr
 • Ispostava Županja, Strossmayerova 18, Županja,  kontakt  tel.: 826-326 ili e-mail : drustvene.zu@udu-vsz.hr
 • Ispostava Otok, Vladimira Nazora 1/1, Otok, kontakt tel.: 340-040 ili e- mail : ispostava.otok@udu-vsz.hr
 • Ispostava Ilok, Trg Nikole Iločkog 16, Ilok , kontakt tel.: 590-107 ili e-mail: drustvene.ilok@udu-vsz.hr