Plaćanje upravnih pristojbi

Zakon o upravnim pristojbama (NN, broj 115/16) propisuje da se pristojbe plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe, a iznimno se pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu platiti u državnim biljezima.


Uplata upravne pristojbe može se izvršiti općom uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem internet bankarstva (bezgotovinski nalog) izravno na sljedeći račun: IBAN HR1210010051863000160, model HR64, a u pozivu na broj potrebno je naznačiti: 5002-1610-OIB.


Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to:

  • presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno
  • presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom.


Iznos upravnih pristojbi propisan je Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN, broj 8/17 i 37/17).


Primjer opće uplatnice za plaćanje upravne pristojbe:


Primjer opće uplatnice za plaćanje upravne pristojbe za izdavanje javnih isprava iz inozemstva:Naziv i adresa banke/Bank name and Address:

Hrvatska narodna banka 

Trg hrvatskih velikana 3

10000 Zagreb

Hrvatska


SWIFT CODE (BIC):

NBHR2XXXX


Naziv i adresa institucije/Beneficiary Name and Address:

Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Katančićeva 5

10000 Zagreb

Hrvatska


IBAN:

HR12 1001 0051 8630 0016 0


Referenca uplate/Remmitance Information

HR64 5002-1610-081977-09510


Plaćanje – isključivo u EUR, USD, CHF, GBP, DKK, CAD, JPY, NOK, SEK, HRK.

Jedini dokaz o uplati je SWIFT MT103.