ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose i na:

- donošenje rješenja za stambeno zbrinjavanje dodjelom stana ili kuće u najam, davanjem u najam oštećene kuće, darovanjem građevinskog zemljišta i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće i darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ( na području i izvan područja PPDS-a), stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava, izdavanje uvjerenja i očitovanje po podnesenim zahtjevima za stambeno zbrinjavanje;


PRAVNA OSNOVA:

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima  (“Narodne novine” broj: 106/18)

Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje  („Narodne novine“, broj 14/19)


OBRASCI